Omgekeerd inzamelen huishoudelijk afval

Geef uw mening over omgekeerde inzamelen van huishoudelijk afval.

De gemeente Hardenberg wil een volgende stap zetten in het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijk afval, zodat nog meer afval gescheiden ingezameld wordt en er nog maar weinig restafval overblijft. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk. Voordat de gemeente Hardenberg deze varianten verder uitwerkt, wil de gemeente van u weten hoe u op dit moment omgaat met het scheiden van afval en wat uw wensen zijn. U kunt hiervoor meedoen aan een enquête. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen. Uw mening is dus belangrijk! U kunt de enquête invullen via www.hardenberg.nl/onderzoek.

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Hardenberg
De eerste fase van omgekeerd inzamelen is op 1 januari 2014 ingegaan. De achterliggende gedachte van omgekeerd inzamelen is dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk is.
In de gemeente Hardenberg worden het restafval, GFT-afval, snoeiafval, plastic/metalen/drankkartons gescheiden ingezameld.

  • GFT-afval wordt binnen de bebouwde kom eens per twee weken huis-aan-huis ingezameld middels de groene container. Bij hoogbouwwoningen en in het buitengebied wordt GFT-afval niet ingezameld.
  • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons worden eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld middels plastic zakken.
  • Het restafval (de grijze container) wordt eens per vier weken huis-aan-huis ingezameld.
    Inwoners van hoogbouwwoningen kunnen het restafval deponeren in ondergrondse inzamelcontainers. 
  • Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen snoeiafval gratis brengen naar afvalbrengstation Bovenveld in Rheezerveen.
  • Voor de inzameling van glas staan verspreid over de gemeente speciale glascontainers. Papier wordt opgehaald door scholen of verenigingen.
    Textiel en andere bruikbare zaken kunnen worden meegegeven aan kledinginzamelacties of worden gebracht naar speciaal hiervoor bestemde textielcontainers of het kringloopbedrijf.

Kosten lager bij goed scheiden van afval
Bij omgekeerd inzamelen is het uitgangspunt dat de kosten voor u lager worden, wanneer u huishoudelijke afval goed scheidt.
Vanuit die gedachte worden kosten voor het inzamelen van restafval wel doorberekend en worden waardevolle grondstoffen zoals GFT zoveel mogelijk ‘gratis’ ingezameld.
Alle huishoudens betalen voor afvalinzameling in de vorm van afvalstoffenheffing een vast bedrag per jaar voor (vastrechttarief).
Huishoudens binnen de bebouwde kom betalen in 2016 € 167,-- per jaar per aansluiting. Huishoudens buiten de bebouwde kom of bewoners van een hoogbouwwoning betalen € 149,-- per jaar per aansluiting.
Dit bedrag is lager omdat bij deze huishoudens GFT-afval niet gescheiden wordt ingezameld.
Daarnaast betalen inwoners een bedrag per keer dat de restafvalcontainer wordt geleegd of per keer dat restafval wordt aangeboden in een ondergrondse container.
De kosten per lediging/aanbieding bedragen:
- voor een 240 liter container: € 9,21 per lediging
- voor een 140 liter container: € 5,63 per lediging
- voor het aanbieden van afval in een verzamelcontainer (hoogbouw) : € 1,19 per keer

De volgende fase van omgekeerd inzamelen.
Na de invoering van de eerste fase van ‘omgekeerd inzamelen’ op 1 januari 2014 is de hoeveelheid restafval met meer dan 30% gedaald.
De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is meer dan verdubbeld. Ook zijn er veel meer plastic, metalen en drankenkartons gescheiden ingezameld.
Dankzij omgekeerd inzamelen blijven waardevolle grondstoffen behouden om opnieuw te gebruiken of om te zetten in energie.
Omgekeerd inzamelen is dus een duurzame manier van afvalinzameling. De landelijke doelstelling is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. 
Om deze doelstelling te halen, wil de gemeente Hardenberg een volgende stap zetten in omgekeerd inzamelen.
Hiervoor zijn binnen de wettelijke kaders verschillende varianten mogelijk.
Zo kunnen de verschillende soorten afval minder vaak of juist vaker worden ingezameld, is er de keuze tussen huis-aan-huis inzameling middels een container of zakken of het afval kan naar een ondergrondse container gebracht worden.
Of bepaalde soorten afval worden helemaal niet meer ingezameld. Bij de verschillende varianten voor afvalinzameling wordt ook rekening gehouden met de kosten. De vuilniswagen rijdt immers door de gemeente of ondergrondse containers worden regelmatig geleegd en afval wordt verwerkt. Dat kost geld. Aan de andere kant leveren sommige afvalsoorten een zekere opbrengst op omdat ze kunnen worden hergebruikt. De kosten die gemeente maakt voor het inzamelen van afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing of door een bedrag te betalen per keer dat afval wordt ingezameld/aangeboden.

Geef uw mening over omgekeerd inzamelen en vul de enquête in
Voordat de gemeente Hardenberg de mogelijke varianten voor een volgende fase van omgekeerd inzamelen verder uitwerkt, wil de gemeente Hardenberg van u weten hoe u op dit moment omgaat met het scheiden van afval en wat uw wensen zijn.
U kunt hiervoor meedoen aan een enquête die u vindt op www.hardenberg.nl/onderzoek.
De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen.
In de enquête komen de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling aan de orde. Zo kunt u aangeven hoeveel afval op dit moment scheidt en wat uw wensen zijn.
Invullen kan tot 5 oktober 2016.
Uw mening is belangrijk, want op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werkt de gemeente enkele varianten uit voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen.
Deze varianten worden aan de Plaatselijk Belangen voorgelegd en mogelijk getest.
Daarna wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen. 

Maak kans op een multifunctionele afvalemmer


Onder alle deelnemers aan de enquête worden een paar multifunctionele afvalemmers verloot.
De afvalemmer heeft drie aparte afvaldelen: een uitneembaar bakje voor GFT-afval, een bak voor restafval en een lade voor bijvoorbeeld PMD, oud papier of glas.
Hiermee wordt afval scheiden super gemakkelijk. Bovendien heeft de afvalemmer een mooie strakke uitstraling.
Wilt u kans maken op deze afvalbak? Vul dan aan het eind van de enquête uw contactgegevens in.
Natuurlijk kunt u de enquête ook anoniem invullen. U dingt dan niet mee naar de afvalemmer.

Vul de enquête in

  

 

 

 

Glasvezel in het buitengebied

De glasvezelactie voor de bewoners van het buitengebied van Hardenberg is je vast niet ontgaan. Toch vragen wij de aandacht. Voor maandag 18 juli moet 50% van de huishoudens in het buitengebied zich in hebben geschreven bij een glasvezelprovider. Wanneer dit percentage is bereikt, gaat de schop in de grond en komt er glasvezel in de buitengebieden. Goed voor de ontwikkeling en leefbaarheid voor ons dorp. Schrijf je dus vandaag in!

Zo is het nu willen we graag
Wij als bewoners van de buitengebieden hebben een ADSL verbinding die op dit moment beperkt al beperkt is in capaciteit. Haperende tv's, instabiel en traag internet zijn voor ons algemene begrippen. Daarom is het belangrijk dat ook in het buitengebied glasvezel komt. Ook wij willen we graag Youtube films kijken zonder onderbreking, ons werk vanuit huis doen, klaar zijn voor e-health (digitale zorg), online huiswerk maken, fatsoenlijk surfen op het internet, beelbellen, enzovoort. We willen klaar zijn voor de toekomst en niet nog een keer de boot missen, zoals járen geleden met het aanleggen van kabel (coax).

Dit zijn de voordelen
Genoeg om op te noemen, maar deze pagina beschrijft de voordelen perfect.

Niet wachten maar inschrijven
Ben je bewoner van het buitengebied? Bekijk de abonnementen, kies jouw provider en schrijf je vandaag in!. Niet wachten maar doen!

Tot slot: Een plaatje zegt altijd meer dan 1000 woorden

Zwem4daagse

Zwem4daagse De Krim

Het openluchtbad ‘Onder Ons’ De Krim organiseert van 11 t/m 15 juli de jaarlijkse zwem4daagse.
De zwem4daagse valt dit jaar voor de zomervakantie, wij bieden hiermee iedereen de kans om al lekker in de vakantiestemming te komen.
De zwem4daagse is van maandag tot vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Omdat het evenement op vijf avonden plaatsvindt kan er één avond worden overgeslagen.
Ben je in het bezit van een zwemdiploma dan kan en mag je deelnemen, ga jij samen met familie of vriendjes deze uitdaging aan? 
Iedereen die de zwem4daagse uitzwemt krijgt een medaille. Brons en zilver als je voor de eerste of tweede keer meedoet, alle volgende medailles zijn goud van kleur, maar verschillend van vorm.
Daarnaast krijgt de basisschooljeugd bij een volle stempelkaart een kaartje om de Disney film Finding Dory in de bioscoop te gaan zien (zolang de voorraad strekt).
Opgave kan vanaf maandag 4 juli tot uiterlijk maandag 11 juli via de website of bij de kassa van het openluchtbad.

Voor meer informatie zie www.zwembaddekrim.nl 

Glasvezel buitengebieden informatieavonden

Glasvezel buitengebieden informatieavonden.

Om alle inwoners in het buitengebied van gemeente Hardenberg goed te informeren over glasvezel in de buitenaf gebieden, worden er 5 informatieavonden georganiseerd.
Ook de dienstaanbieders zijn tijdens deze avonden aanwezig.

Voor informatie die het PB heeft gekregen op de ambassadeursavond Hardenberg klik  hier 


De informatieavonden:

• 20 juni: Inloopavond bij Olde Schoeltie in Oud-Lutten. Inloop tussen 19.00 en 21.00 uur.


• 22 juni: Inloopavond bij de Baron in Dedemsvaart. Inloop tussen 18.30 – 20.30 uur.


• 22 juni: Inloopavond Collendoorn (wij hebben nog geen aanvullende gegevens ontvangen).


• 27 juni: Inloopavond bij de Moat (dorpshuis) in Brucht. Aanvang 20.00 uur.


• 29 juni: Inloopavond bij het Dorpshuis in De Krim. Inloop vanaf 19.00 uur.


• 30 juni: Inloopavond bij De Heugte in Radewijk. Aanvang 20.00 uur.

 


Noteer deze data alvast in uw agenda. U ontvangt de uitnodiging met alle informatie twee tot drie weken voor aanvang van de avonden in uw brievenbus.
Vanaf maandag 12 mei (eerste informatieavond voor de bewoners) start officieel de verkoop van de abonnementen en kunnen mensen zich gaan aanmelden.

Wij zien u graag tijdens één van de informatieavonden. Heeft u in de tussentijd vragen?
Dan kunt u terecht bij Daisy Meekes via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Agnes Mentink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u informatie vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl en via Facebook en Twitter.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking om op 18 juli de 50% te behalen!

Met vriendelijke groeten,

Namens het team Glasvezel buitenaf