Jaarvergadering 2020 definitief afgeblazen

Geachte leden van Plaatselijk Belang De Krim,

In het begin van dit jaar hebben we moeten besluiten om de jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Krim af te blazen  ivm Covid 19.

We hebben lang de hoop gehad ergens dit jaar de vergadering te kunnen inhalen. Gezien de huidige omstandigheden  hebben we gekozen om dit jaar de jaarvergadering niet meer te plannen.

We hebben hierom besloten de notulen en het jaarverslag te publiceren op de website. Uiteraard is Plaatselijk Belang wel gewoon actief en wordt er nog steeds druk gewerkt aan o.a. de realisatie van het MFA en de ontwikkeling van woningbouw. Ook is Jet van der Wetering afgetreden als bestuurslid en is Karin Mulder toegetreden tot het bestuur. Op de eerst volgende vergadering zal dit geformaliseerd worden.

Voor diegene die het verslag van de penningmeester over 2019 wil inzien kan zich richten tot de penningmeester via penningmeester@pbdekrim.nl.

Als er vragen zijn over bovenstaand dan kan dit via info@pbdekrim.nl.

Notulen jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang

jaarverslag 2019 v2