Krimse Kracht

logo krimse kracht

 

logo krimse kracht

 

Aanleiding Krimse Kracht.

De veranderingen in de zorg, als gevolg van overheidsbezuinigingen en het verleggen van de overheidstaak naar de gemeente liggen aan de basis van het ontstaan van Krimse Kracht. 
Zorg op maat, dichtbij, gebruik maken van eigen Kracht van de mens en zijn omgeving zijn belangrijke thema’s. 
Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger, meer beroep doen op mantelzorgers, familie, vrienden, buren en vrijwilligers zal bijdragen aan het terugdringen van zorgkosten, maar het vooral ook mogelijk maken, om zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Waarom begonnen met het project in De Krim

 

Als middelgrote kern van de gemeente Hardenberg, heeft De Krim alle facetten in zich om een project als De ‘Krimse Kracht’ te laten slagen. Allereerst vanwege het actieve verenigingsleven en de vele vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is bekend dat Plaatselijk Belang bewonersparticipatie en het “zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen omgevingʺ ontzettend belangrijk vindt.

De uitdaging is om de ʺEigen Krachtʺ van mensen en hun omgeving zo te bevorderen dat het samenwerken met elkaar als resultaat heeft dat goede zorg dicht bij huis geboden kan worden.

Daarnaast is men vanuit de gemeente gestart met het gebiedsteam Hardenberg Noord, het zogeheten “SamenDoenTeam”. Dit team bestaat uit deskundige medewerkers en zij kunnen bewoners ondersteunen die een vraag hebben op het gebied van zorg, werk en welzijn.

Op dit moment is de Krimse Kracht is nog een projectinitiatief, waarbij bewoners van De Krim, Carinova, de Saxenburgh Groep en de gemeente Hardenberg nauw samenwerken. Een aantal initiatieven zijn al in werking en wel:

  • Inloopspreekuur welzijn en zorg: Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Huisartsenpraktijk in De Krim aan de Hoofdweg 44. (Meer info over het spreekuur is hier te vinden)
  • Buurtkamer op zondag.
  • Vraag en aanbod hulp: Middels een formulier kan men aangeven welke hulpvraag men heeft en welke hulp als vrijwilliger men zou kunnen bieden. Een hulpvraag kan ook gemeld worden bij het gebiedsteam via tel.nr. 06-50645300 of per e-mail op: samendoennoord@hardenberg.nl
  • Werkgroep ‘Veilig en verzorgd wonen in De Krim’ ( onderzoekt mogelijkheden 24 uur-zorg, met hulp van mantelzorgers, vrijwilligers/eigen netwerk en professionele zorg)
  • Cursus voor vrijwilligers en professionals hoe men hulp kan bieden en ʺEigen Krachtʺ van mensen kan bevorderen.

Meer informatie en contact: tel. 06-50645300 of per e-mail op: samendoennoord@hardenberg.nl