De Krim actueel

Gemeente en waterschap werken samen aan biodiversiteit in De Krim

Biodiversiteit in planten, bloemen, insecten, vogels en andere dieren is belangrijk in onze leefomgeving. Dat is ook zo bij de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Beiden willen meer aan biodiversiteit doen want dat is goed voor het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Zoals bijvoorbeeld voor koolmezen, pimpelmezen, mussen, spreeuwen en vleermuizen, maar ook sluipwespen, […]

Oud Papier

OUD PAPIER U kunt uw oud papier elke 1e zaterdag van de maand inleveren op: -Turfstekersplein -bedrijventerrein Onder Ons -Coevorderweg (voormalig ACM-gebouw, de Silo) De opbrengst van het oud papier wordt gedeeld door -KC Centrum -CBS De Bron -Protestantse Kerk de Krim Onderstaand de resterende data voor 2021: 1 mei,5 juni,3 juli,7 augustus,4 september,2 oktober,6 […]

Jaarvergadering 2020 definitief afgeblazen

Geachte leden van Plaatselijk Belang De Krim, In het begin van dit jaar hebben we moeten besluiten om de jaarvergadering van Plaatselijk Belang De Krim af te blazen  ivm Covid 19. We hebben lang de hoop gehad ergens dit jaar de vergadering te kunnen inhalen. Gezien de huidige omstandigheden  hebben we gekozen om dit jaar […]

Urnenmuur Kerkhof De Krim

Aan de inwoners van De Krim en omgeving. Er vinden in deze tijd steeds meer crematies plaats en om deze reden hebben wij als kerkhofcommissie besloten om een urnenmuur te laten bouwen op het kerkhof. De urnenmuur is nu gerealiseerd. Mocht er belangstelling zijn om de as van de overledene bij te zetten in deze […]

Jaarvergadering PB 22 mei 2019

De jaarlijkse ledenvergadering van PB De Krim is verzet van 6 maart naar 22 mei. *nagekomen agendapunt: mw Karin Mulder komt iets vertellen over Hospice Slagharen (in oprichting). -uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld- PB vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Mocht je ideeën of onderwerpen hebben, dan kun je deze mailen naar info@pbdekrim.nl

Activiteitenkalender

Januari 2019 3 Nieuwjaarsreceptie vv DKB ’44 3 Mystery day en night GV Beatrix 5 Mens erger je niet Plaatselijk belang 5 Lege flessen actie PG De Krim 9 informatie avond St. Sense Kracht 11 jaarvergadering 55+ groep 11, 18, 25 Dorpsvolleybal Volleybal De Planeet 18 clubavond jeugd 12-16jaar jeugdraad PG De Krim 26 loting familietoernooi […]