Scholen

CBS De Bron

Prins Bernhardstraat 1
7782 RV De Krim 
0524 – 571268
info@cbsdebrondekrim.nl
www.cbsdebrondekrim.nl

OBS De Klimop

Marsstraat 26
7782 RK De Krim
0524 – 571679
obsklimop@hetnet.nl 
www.obsklimopschool.nl

Kinderdagverblijf De Dassenburcht

Peuteropvang voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal) 

Planetenstraat 6
7782 RN De Krim
06-24389560 of 06-24389561

info@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl