Uitslag enquête Zwembad

kerstmarkt enquete1

De werkgroep zwembad heeft de resultaten van de enquête overhandigd aan wethouder Prinsse tijdens de kerstmarkt. De enquête die een hoge respons had (40%) maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor verzelfstandiging van het zwembad. Onder de deelnemers werden 3 abonnementen voor het seizoen 2015 verloot.

De enquête heeft ook een groot aantal vrijwilligers opgeleverd. De vrijwilligers zullen worden uitgenodigd voor een informatieavond in februari 2015.

kerstmarkt enquete1

De uitslag is hier te downloaden.