VOORLICHTING EN VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST ZWEMBAD

Er is achter de schermen veel gebeurd, de hoogste tijd om de inwoners van de Krim hierover in te lichten! Daarom nodigt de Werkgroep Zwembad van het Plaatselijk Belang iedere belangstellende en vrijwilliger uit voor een bijeenkomst op:

4 maart, 20.00 uur in het Dorpshuis

De avond bestaat uit twee delen:

Deel 1: Algemene uitleg over de stand van zaken: wat gaan we doen, met wie en hoe.
Deel 2: Nadere uitleg voor de vrijwilligers die zich aangemeld hebben.

Heeft u zich opgegeven als vrijwilliger? Dan bent u of wordt u telefonisch persoonlijk uitgenodigd. Mocht het om welke reden dan ook niet gelukt zijn om contact met u te krijgen, u bent van harte welkom!