PB De Krim

h1-rev-icon-1

Gemeente en waterschap werken samen aan biodiversiteit in De Krim

LEES HIER HET NIEUWSBERICHT

Gemeente en waterschap werken samen aan biodiversiteit in De Krim

Biodiversiteit in planten, bloemen, insecten, vogels en andere dieren is belangrijk in onze leefomgeving. Dat is ook zo bij de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Beiden willen meer aan biodiversiteit doen want dat is goed voor het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Zoals bijvoorbeeld voor koolmezen, pimpelmezen, mussen, spreeuwen en vleermuizen, maar ook sluipwespen, sluipvliegen en lieveheersbeestjes. Dit zijn ook nog eens de natuurlijke vijanden van de eiken-processierups.

Hoe we de biodiversiteit verbeteren

nationale zaaidag 2021

De gemeente heeft sommige grasvelden in 2020 ingezaaid met speciale kruiden- en bloemrijke mengsels. Deze en ook andere grasvelden maait de gemeente nu niet meer elke week, maar alleen nog gedeeltelijk in de voor- en nazomer. Sommige grasstroken blijven in de winter ongemaaid. In het najaar plant de gemeente op verschillende plekken bloembollen en bloeiende struiken. Ook hangen er meer nestkastjes en vleermuiskasten in eikenbomen.

Een aantrekkelijker leefgebied
Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei dieren. Er komt meer voedsel en er ontstaan plekken om te schuilen. Belangrijk is ook dat we op deze manier de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden. En daarbij wordt het openbaar groen ook nog eens kleurrijker en afwisselender. 

Samenwerking gemeente en waterschap
In De Krim werkt de gemeente samen met het waterschap. Vechtstromen vernieuwt de beschoeiing en de oevers langs de Lutterhoofdwijk. De bermen en taluds worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Binnen de bebouwde kom van De Krim maait de gemeente minder vaak langs de Lutterhoofdwijk zodat bloemen, grassen en kruiden meer kans krijgen om te groeien. Wat weer goed is voor vogels en andere dieren.

Zelf niet planten!
De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap gaat over een goede doorstroming van het water in de Lutterhoofdwijk. We vragen de bewoners daarom om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten. Niet in de bermen of op de oevers en ook niet in de plasdrasbermen of de oevers die onder water zijn aangelegd. Dump ook geen overtollige planten uit de vijver in het kanaal. Deze planten kunnen woekeren wat de doorstroming belemmert. Het levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moet halen en het is slecht voor de visstand. Bovendien zou het jammer zijn als ze de bloemen en planten overwoekeren die dit voorjaar ingezaaid worden. 

Deze planten worden gezaaid
Bewoners en passanten ziens straks een oever en berm met inheemse kruiden zoals Margriet, de roze bloemen van het Muskuskaasjeskruid en diverse laagblijvende kruiden zoals Rode en Witte klaver en de Gewone brunel. We kijken uit naar een kleurrijke en bloemrijke zomer met veel natuurlijke levendigheid.