PB De Krim

h1-rev-icon-1

Aanschaf nieuwe AED Beukenlaan De Krim

LEES HIER HET NIEUWSBERICHT

Aanschaf nieuwe AED Beukenlaan De Krim

Aanschaf nieuwe AED Beukenlaan De Krim

In ons dorp hangen verspreid over het gebied 5 AED’s, zie kaartje.Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Elke dag krijgen zo’n 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang!

Bij een hartstilstand zijn dan ook de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt. Ons (kleine) dorp telt meer dan 55 (!) burgerhulpverleners. De burgerhulpverleners worden opgeroepen via hartslagnu.nl, dit is het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Deze goed getrainde vrijwilligers kunnen dag en nacht worden opgeroepen voor een reanimatie.

De AED’s in ons dorp zijn of in particulier bezit of ze zijn van Hartveilig Hardenberg. Maar ze zijn alle 5 aangemeld bij het burgerhulpverlenings netwerk hartslagnu.nl. Ook worden deze AED’s elke maand door een coördinator (visueel) gecontroleerd en worden ze jaarlijks onderhouden door de leverancier van deze AED’s.

Nu is één van de AED’s aan vervanging toe, deze is al meer dan 11 jaar oud en valt niet meer onder de fabrieksgarantie en kan daardoor dan ook niet meer aangemeld blijven bij hartslagnu.nl. Nu is de aanschaf van een AED nogal een investering, zo’n € 3000,= Wanneer de AED via Hartveilig Hardenberg aangeschaft wordt dan wordt de helft door de gemeente Hardenberg gesubsidieerd. Dus komt de aanschaf van een AED op zo’n € 1500,=, dit is dan inclusief een onderhoudscontract voor 10 jaar. (Dit komt neer op zo’n € 0,42 per dag per AED!)

Dinsdagavond 20 december 2022 om 20.30 uur is er een informatieavond in het MFA. We willen dan graag met jullie van gedachten wisselen over hoe we gezamenlijk tot ideeën kunnen komen voor de aanschaf van een nieuwe AED. Maar ook hoe we dit voor de toekomst geregeld kunnen hebben zodat we gewaarborgd zijn van een betrouwbaar AED netwerk in ons dorp.

De burgerhulpverleners zijn persoonlijk uitgenodigd (op diegene na waarvan het e-mail adres niet bekend was) voor deze avond maar we hopen dat er meer mensen geïnteresseerd zijn in de burgerhulpverlening en misschien ook wel bereid zijn om burgerhulpverlener te worden. Tijdens deze avond zal daarover uitvoeriger worden ingegaan. Ook zal er informatie gegeven worden over reanimatielessen, zowel voor beginners als gevorderden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dominique Rodenburg (06-22775781) EHBO De Krim of Harjo Mulder (06-52694507) coördinator AED Beukenlaan

We hopen dan ook dat u deze avond komt, een kop koffie wordt u in ieder geval aangeboden door Plaatselijk Belang De Krim.