Buurtkamer

Wat is de Buurtkamer?
De Buurtkamer is een plek waar ouderen, die graag meer contact willen, elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten.
Men kan er gewoon een kopje koffie, thee of frisdrank gebruiken, maar ook samen met anderen een activiteit ondernemen.

Voor wie is de Buurtkamer bedoeld?
De Buurtkamer is er voor alle ouderen die meer contact willen.

Wie runt de Buurtkamer?
In de Buurtkamer zijn vrijwilligers aanwezig die de rol van gastheer / gastvrouw op zich nemen en het de bezoekers zo aangenaam mogelijk maken.

Zijn er kosten aan verbonden?
De Buurtkamer is gratis toegankelijk; voor consumpties zal een bijdrage worden gevraagd.

Is er vervoer mogelijk ?
Indien u geen vervoer heeft, kunt u dit kenbaar maken.
U wordt dan tegen een kleine vergoeding door een vrijwilliger met de auto gehaald en thuisgebracht. U kunt ook opgehaald worden wanneer u het moeilijk vindt om alleen naar de Buurtkamer te komen

Wie coördineert het project?
De coördinatie van de Buurtkamer is in handen van De Stuw.

Buurtkamer De Krim:
Adres: Planetenstraat 5a De Krim
Tel: 06 29572068

Openingstijden:
Dinsdag van10.00 -12.00 en van14.00 – 16.30 uur
Vrijdag van 10.00 -12.00 en van 14.00 – 16.30 uur
Elke laatste zondag in de maand van 14.00 – 16.30 uur.