MFA

MFA

De leefbaarheid van ons dorp wordt bepaald door de mensen die er wonen, maar zeker ook door de voorzieningen. Want met goede voorzieningen blijven de mensen wonen in ons dorp. Van jong tot oud. Het Plaatselijk Belang streeft ernaar om de leefbaarheid te borgen maar het liefst te vergroten.  Diverse werkgroepen zijn actief. Tastbare resultaten […]

Informatieavond Dorpshuis

2016-10-10 Flyer infoavond 20161031

31 oktober houdt de werkgroep MFA een informatieavond omtrent de voortgang over het ‘nieuwe dorpshuis’ of wel Multi-Functionele-Accommodatie. Naast het geven van informatie is de werkgroep vooral benieuwd naar uw mening en uw ideeën. Dit alles om de leefbaarheid in ons dorp te borgen. U bent maandag 31 oktober van harte welkom om 20.00 uur […]