Over De Krim

De fontein zoekt meer sponsoren.!

Plaatselijk Belang De Krim heeft ter gelegenheid van het 150 jarige bestaan van “De Krim” de Krimse bevolking een FONTEIN aangeboden  !! Met dank aan: Beter Wonen, de gemeente Hardenberg, Ondernemersvereniging De Krim. Zoals u misschien is opgevallen is onze fontein niet de hele dag actief… Tja dat heeft te maken met de energiekosten. Zeker […]

Bezienswaardigheden

Het Monument Eigenlijk een Kazemat Er stonden er twee op de kop van de Beukenlaan. Twee bunkers uit de tweede wereldoorlog. Bedoeld als een halt voor de oprukkende vijand. Na de Oorlog in verval geraakt. Totdat er een verdwijnt door sloop. Op initiatief van Plaatselijk Belang De Krim wordt de overgeblevene Kazemat een Herinneringsmonument. Hier […]

Geschiedenis van De Krim

Een middelgroot plattelandsdorp De Krim is een plattelandsdorp met 2300 inwoners dat ligt in Noordoost-Overijssel tussen Slagharen en Coevorden. De Krim is een van de middelgrote kernen van de gemeente Hardenberg. Oorsprong van het ontstaan is turf Voor het ontstaan van het dorp De Krim zijn er eeuwen voorbij gegaan, zonder dat er ook maar […]

Het dorp “De Krim”.

Agrarisch en lintbebouwd dorp Het dorp De Krim kenmerkt zich als een lintbebouwings dorp. Aan weerzijden van het kanaal De Lutterhoofdwijk is sinds het ontstaan van De Krim, bebouwing ontstaan. De Krim kent van oorsprong een agrarisch karakter met voornamelijk akkerbouwbedrijven met een veenkoloniaal bouwplan ten behoeve van de aardappelteelt. Hiervan getuigen de twee grote […]

De Krim 150 jaar

In 2012 bestond ons dorp De Krim 150 jaar, dat werd gevierd met veel festiviteiten van april tot en met september. Het thema was: ‘De Krim zet de bloemetjes buiten’, waarin het kanaal centraal stond. Het kanaal was er namelijk eerst pas toen kwamen de bewoners. Daarom moest het kanaal een centrale rol krijgen in […]