Donateursactie IJsbaan de Krim

Graag jullie aandacht voor weer een goed initiatief in de Krim! Al geruime tijd wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan de nieuwe ijsbaan en het evenemententerrein.
Om dit te ondersteunen zal de IJsvereniging as zaterdag bij u aan de deur komen om te vragen of u donateur wilt worden. Ondersteun dit goede initiatief! Voor meer info of vragen: ijsbaandekrim@gmail.com