Dorpshuis – MFA De Krim

Dorpshuis – MFA De Krim
Een grote werkgroep is achter de schermen druk bezig met een plan van aanpak
voor de realisatie en beheer van een eigentijds MFA (multifunctionele accommodatie)
bij het evenemententerrein aan de Beukenlaan. De status van het onderzoek zal
kort toegelicht worden op de jaarvergadering van PB op maandag 14 maart.

Woningbouw De Krim.
Naast een MFA wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden tot herontwikkeling
van de huidige locatie van het dorpshuis. Uit een eerder gehouden enquête zijn
de woonwensen van de inwoners van De Krim naar voren gekomen.
Echter voor de volgende stap willen we graag de concrete vraag in kaart brengen.
Als jij diegene bent die in de nabije toekomst interesse heeft in een starterswoning,
eengezinswoning of  levensloopbestendige (zorg)woning in het mooie hart van De Krim,
mail dan naar info@pbdekrim.nl