Geschiedenis van De Krim

Een middelgroot plattelandsdorp

De Krim is een plattelandsdorp met 2300 inwoners dat ligt in Noordoost-Overijssel tussen Slagharen en Coevorden. De Krim is een van de middelgrote kernen van de gemeente Hardenberg.

Oorsprong van het ontstaan is turf

Voor het ontstaan van het dorp De Krim zijn er eeuwen voorbij gegaan, zonder dat er ook maar iemand interesse had voor dit onherbergzame gebied, met zijn overvloed aan planten en dieren. Miljoenen jaren vormen de structuur tot een veengebied dat zijn weerga niet kende onder de moerassen. Ze worden als de “Scheerse venen” het eerst genoemd en dit is de oervorm van het bestaan van het dorp. Bewoning van de venen is erg onwaarschijnlijk, er zal wat turfwinning hebben plaatsgevonden door boeren uit Lutten en de Anervenen en voor de stropers was er te kust en te keur aan wild.

Er is rond 1650 al een verbindingsweg aangelegd die van het kasteel “De Scheere” via de plaats Echten loopt, en “De Friesche weg” wordt genoemd. Dit is een verbinding naar de kop van Overijssel en Friesland. Dan worden een aantal mensen zich bewust van de onschatbare waarde van het zwarte goud (turf) dat daar maar nutteloos ligt, en bij exploitatie miljoenen gaat opleveren. Zij vragen toestemming om een kanaal te graven van Hasselt naar Coevorden. En bij Koninklijk Besluit van 22 maart 1809 wordt aan de raadsheer Mr.Willem Jan, Baron van Dedem, voor de erven Van Marle machtiging gegeven tot het aanleggen van de Dedemsvaart. En op 9 Juli 1810 wordt er een begin gemaakt met het graven van het nieuwe kanaal. Gelijktijdig is ook de ontginning van het veen begonnen, en de afgegraven turf werd langs het nieuwe kanaal afgevoerd naar het Westen.

In 1855 is de Lutterhoofdwijk gevorderd tot de grens van de gemeente Gramsbergen, en in 1866 vindt de aansluiting plaats op de buitengracht te Coevorden. In deze periode is dus De Krim ontstaan, maar een duidelijk jaartal is moeilijk te geven, en de inwoners van het dorp vonden 1862 een aanvaardbaar stichtingsjaartal en daar houdt men zich dan ook maar aan.

Een discutabele naam

Over de oorsprong van naam De Krim is wel eens een discussie, maar de meest logische verklaring is dat na 4520 meter voorbij de sluis te Slagharen er een knik of een krimp moest plaatsvinden om bij Coevorden terecht te komen. Zo werd uit een technische ingreep (een krimp) in het kanaal de naam van het dorp geboren, en in de loop van de tijd verdween de letter p uit het taalgebruik en wordt het als De Krim uitgesproken.