Groot Onderhoud N377

BERICHT ONTVANGEN VAN PROVINCIE OVERIJSSEL: Hierbij een toelichting op onze geplande werkzaamheden. Wij hebben momenteel een 3-tal projecten in voorbereiding aan de N377, die in De Krim plaats zullen vinden. Het betreft de volgende projecten: 

  1. Bodemsanering verontreiniging onder de provinciale weg ter hoogte van Coevorderweg 199;   ·
  2. Vervangen brug over de Colenbranderswijk door een duiker;   ·
  3. Groot onderhoud asfalt van km 39,8 tot 42,0.  

De werkzaamheden zijn gepland tussen mei en september 2013. De precieze datum van uitvoering ligt op dit moment nog niet vast. De reden dat wij deze werkzaamheden willen uitvoeren zijn als volgt:  

  1. Bodemsanering: de ter plekke in de bodem aanwezige verontreiniging wordt verwijderd. 
  2. Vervangen brug over de Colenbranderswijk: brug zit tegen het einde van zijn levensduur aan. Binnen nu en 10 jaar is vervanging nodig. Dit is overigens geen enkele reden om de brug op dit moment te wantrouwen, we vervangen de brug juist nu om vervelende verrassingen te voorkomen. We vervangen de brug door een buisvormige duiker.
  3. Groot onderhoud asfalt: het asfalt vertoont tekenen van slijtage, dit gaan we herstellen. De werkzaamheden zullen zorgen voor verkeershinder.

Op dit moment schatten wij in dat met name de werkzaamheden aan de brug voor hinder zullen zorgen. Om de brug te kunnen verwijderen en de nieuwe duiker te kunnen plaatsen moet de weg worden afgesloten. De periode die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren schatten wij in op ca. 2 maanden. Gedurende deze periode zal doorgaand verkeer worden omgeleid via de N343 en de N34. Plaatselijk verkeer zal zoals we dat op dit moment bekijken, worden omgeleid over de Posthoornweg/Parallelweg, die aan de andere zijde van de Lutterhoofdwijk lopen.  

Met vriendelijke groet,  

 

Michiel Room Projectleider  
eenheid Wegen en Kanalen