Jaarvergadering 2013

Maandag 11 maart aanstaande vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De aanvang van de ledenvergadering is om 19:30 uur in het Dorpshuis in De Krim. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze avond bij te wonen. Ook zijn er sprekers van de Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer.

 

 Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter (Eddie Vetker)
 2. Notulen jaarvergadering 2012 en jaarverslag 2012 door de secretaris (Ronald Datema)
 3. Verslag van de penningmeester (Johan Reefman)
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Vaststellen contributie
 6. Bestuursverkiezing

·         Aftredend en herkiesbaar: Wout Ballast

·         Aftredend en herkiesbaar: Ronald Datema

·         Verkiesbaar i.v.m. het overlijden van Marinus Spang: Marcel van der Veen.

Tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de voorzitter.

 1. Rondvraag (Vragen voor gedeelte informatie avond kunnen per mail info@pbdekrim.nl bij het bestuur ingeleverd worden)
 2. Pauze

 

Informatieavond (aanvang 20.30 uur)

 1. Mededelingen                                                                                               20.30-20.45

 

 1. Presentatie Provincie Overijssel door Michiel Room                     20.45-21.15

                3-tal projecten aan de N377 De Krim                                                   

·         Bodemsanering verontreiniging onder de provinciale weg ter hoogte van Coevorderweg 199;

·         Vervangen brug over de Colenbranderswijk door een duiker;

·         Groot onderhoud asfalt van km 39,8 tot 42,0.

 

 1. Presentatie Staatsbosbeheer door Ruud Jonker                                            21.15-22.15

·         Vloeivelden De Krim                                                                                 

 

 1. Sluiting                                                                                                              22.15