Jaarvergadering op 5 maart 2018

Betrokken dorpsbewoners woonden de jaarvergadering van Plaatselijk Belang bij. Onderwerpen als MFA, Zwembad, Krimse Kracht, Vloeivelden en activiteiten PB werden toegelicht en er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Bestuursleden Ina Hamberg en Jessica Snippe namen afscheid, Petra Buitenhuis en Klaas Mulder volgen hen op en werden welkom geheten.
Na de pauze kwamen oa de voorlichters van de NAM aan t woord over de gaswinning in de gemeente Hardenberg en vertelde Marc Bunskoek over de stand van zaken rond het MFA. De gereserveerde DINDUA-gelden (die nu na 10 jaar vrijkomen) werden als 1e gift voor het MFA overhandigd ! (Er zullen nog de nodige acties en fondsenwerving volgen, waarover binnenkort meer)
Wethouder Douwe Prinsse werd door voorzitter Eddy Vetker hartelijk bedankt voor al zijn aandacht en inzet voor De Krim de afgelopen jaren.