Krimse Kracht gaat verder en nodigt u uit!

Carinova en Saxenburgh Groep gaan samenwerken in de pilot Krimse Kracht.

Doel van de pilot is om in De Krim zoveel mogelijk zorg en ondersteuning in en uit de eigen buurt te organiseren, met inzet van vrijwilligers.

De aanleiding is dat er mede door de vergrijzing, steeds meer mensen zorg nodig hebben, terwijl er steeds minder geld beschikbaar is.

Inwoners, vrijwilligers en professionals worden uitgedaagd met ideeën te komen hoe dit samen vorm te geven.

De gemeente Hardenberg ondersteunt het project met een subsidie.

Voorgaande was de globale tekst in een persbericht van mei 2013 over Krimse Kracht.

Na een druk bezochte informatiebijeenkomst op 5 juni jl., hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Belangstellende inwoners en organisaties meldden zich spontaan aan om mee te denken over wat de wensen en mogelijkheden zijn in De Krim. Vervolgens is er een projectgroep opgericht bestaande uit Anouk Zwakenberg (gemeente Hardenberg), Yolanda Damhuis (Carinova), Diny Wenker (de Stuw) en Gerda Bruggeman (Saxenburgh Groep), die het voortouw heeft genomen om te helpen bij de verdere opstart van het project.

De projectgroep heeft na een inventarisatieronde bij de groep belangstellenden, in de afgelopen maanden de voor hen belangrijkste thema’s in 3 werkgroepen besproken en uitgewerkt. Uit deze bijeenkomsten zijn hele mooie suggesties en ideeën gekomen die ook echt uitvoerbaar zijn.

Projectleider Bruggeman: ‘het is fantastisch om te merken dat er al heel veel is en wordt gedaan in De Krim en dat er zo positief wordt meegedacht. Maar ook dat iedereen dezelfde missie heeft nl; we willen er samen alles aan doen dat inwoners tot het laatste toe, fijn in hun eigen vertrouwde De Krim kunnen blijven wonen. Ook als het qua gezondheid, sociaal, of anderszins wat minder gaat. Een betere basis om verder te bouwen aan Krimse Kracht kan je wat mij betreft niet krijgen’.

 Een presentatie van de bevindingen en ideeën wordt gegeven op:

Woensdag 22 januari  a.s. van 20.00uur tot 21.30 uur, locatie Dorpshuis de Planeet, Planetenweg 6, De Krim

De projectgroep nodigt inwoners, organisaties, verenigingen, kerken en andere belangstellenden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.