Ledenvergadering PB 2015

Annie

Een kleine 100 personen waren aanwezig op de ledenvergadering van PB. Tijdens de ledenvergadering werd er afscheid genomen van Annie van der Wetering. De voorzitter bedankte haar hartelijk voor haar gepassioneerde inzet in de 19 jaar dat Annie bestuurslid was.  De nieuwe bestuursleden Jet van der Wetering, Ina Hamberg en Jessica Snippe werden verwelkomd.

Annie

Na de ledenvergadering werd in het informatieve deel de focus gelegd op ‘samenwerken werkt’ het nieuwe credo in De Krim. Alleen door samenwerken tussen organisaties / verenigingen kunnen we onze voorzieningen behouden en zo mogelijk kunnen we De Krim nog sterker maken. Dit kwam naar voren in de presentaties over de plannen m.b.t. het nieuwe dorpshuis, de verzelfstandiging van het zwembad en de realisatie van de ijsbaan /evenemententerrein. Door dit slim te gaan samenwerken zal meer en meer duidelijk worden dat op z’n  Krims staat voor: Krachtig, Realistisch, Innovatief, Met elkaar en Slim.

krimse overlegtafel

 

Aan het eind van de avond stelde wethouder Douwe Prinsse zeer tevreden te zijn met de energie en de kracht die zich in De Krim bevindt.

De presentaties zijn hier te downloaden.