Ledenwerfaktie GROOT SUCCES !

Eind oktober gingen de bestuursleden van Plaatselijk Belang De Krim op pad om leden te werven. Van de 900 adressen in het dorp was ongeveer de helft lid van Plaatselijk Belang, reden genoeg om ook de andere helft te bezoeken.
Deze ledenwerfactie heeft Plaatselijk Belang ruim 100 nieuwe leden opgeleverd, een geweldig resultaat.  
 
Het Plaatselijk Belang heeft als doel de belangen van de inwoners van De Krim te behartigen en acties ondernemen om ons dorp leefbaar te houden, of beter nog de leefbaarheid te verbeteren. Plaatselijk Belang De Krim weet zich inmiddels gesteund door een ruime meerderheid van de
bevolking.
Komende Aktiviteiten:
Zaterdag 3 december wordt de jaarlijks unieke sinterklaas-rondgang door De Krim georganiseerd in samenwerking met de ondernemersvereniging en de plaatselijke sportverenigingen.
Zaterdag 10 december organiseert Plaatselijk Belang de jaarlijkse kerstmarkt op het Turfstekersplein, van 16.00-20.00uur kun u onder het genot van warme gluhwein en passende muziek uw kerstinkopen doen.
In 2012 bestaat De Krim 150 jaar, dit zal uiteraard uitgebreid gevierd worden. Een commissie van Plaatselijk Belang 150jaar de krim is (iom oranjevereniging en buurtverenigingen) een groots programma aan het voorbereiden. Thema : “de krim zet de bloemetjes buiten” .