Multifunctionele accommodatie met sporthal

Multifunctionele accommodatie met sporthal

De exploitatie van het dorpshuis te De Krim wordt al jaren gesubsidieerd door de gemeente Hardenberg.

Deze subsidie gaat stoppen! 

Dit betekent dat de gemeente Hardenberg het dorpshuis/de sportzaal volledig wil overdragen aan De Krim en dat we zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie.
Wanneer we geen actie ondernemen kan het zo maar zijn dat we over een aantal jaar geen dorpshuis meer hebben.
Hierop is namens Plaatselijk Belang een werkgroep opgericht die nu de mogelijkheden onderzoekt voor een nieuw duurzaam/energiezuinig MultiFunctionele Accommodatie met sporthal op de locatie bij het nieuwe evenemententerrein aan de Beukenlaan.

Om ons te begeleiden in dit proces hebben we professionele hulp van de gemeente gekregen. 
Een belangrijk onderdeel in dit proces is hoe het gehele project zal worden gefinancierd. Denk aan fondsen/subsidies/giften en zelfwerkzaamheden.
Om een groot draagvlak te kunnen tonen richting de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en andere instellingen, vragen wij u vriendelijk de enquête in te vullen die huis aan huis verspreidt is door de Krim.

Met steun van de inwoners van De Krim, dus wij allemaal!, kunnen we veel bereiken in De Krim en dat is belangrijk om de leefbaarheid en voorzieningen in ons dorp te behouden.

De ingevulde enquêtes worden woensdag 2 december weer opgehaald, daarnaast zijn de ingevulde enquêtes tot 4 december nog in te leveren in de bus bij COOP.
Onder alle ingeleverde enquêtes zal er een pretpakket  worden verloot.

klik hier voor de enquete.

We hopen op een grote respons en danken u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep ‘MFA met Sporthal’ – De Krim