MFA

De leefbaarheid van ons dorp wordt bepaald door de mensen die er wonen, maar zeker ook door de voorzieningen. Want met goede voorzieningen blijven de mensen wonen in ons dorp. Van jong tot oud. Het Plaatselijk Belang streeft ernaar om de leefbaarheid te borgen maar het liefst te vergroten. 

Diverse werkgroepen zijn actief. Tastbare resultaten zijn het behoud van de Vloeivelden als natuurgebied, het behoud van het Zwembad, het terughalen van de bibliotheek, het ontstaan van de buurtkamer. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Een nieuw initiatief is de ontwikkelingen rondom het dorpshuis. Een dorpshuis is immers de kern van het dorp, vanuit hier worden vele activiteiten ontplooit. Een werkgroep (waarin vertegenwoordigers van de Stichting Dorpshuis en gebruikers)die onder de verantwoordelijkheid draait van Plaatselijk Belang, houdt zich bezig met de toekomst van het dorpshuis. Vooral op de langere termijn: hoe kunnen we een dorpshuis behouden voor de komende 20 jaar. Wat is hier voor nodig? Wat duidelijk geworden is, is dat met het huidige dorpshuis de doelstelling m.b.t. leefbaarheid niet gehaald kan worden. Dus moet er iets anders gebeuren. Het vizier staat nu op een nieuw dorpshuis op een nieuwe locatie. Want daar is de doelstelling wel te realiseren. Echter, dit gaat niet vanzelf. Door hard en georganiseerd te gaan werken is het zeker mogelijk om de leefbaarheid te vergroten door middel van een nieuw dorpshuis: de Multi-Functionele-Accommodatie op de locatie aan de Beukenlaan.