nieuwe sportaccomodatie De Krim

Hulzebosch Bouw te Ane gaat in opdracht van Stichting Beheer Sportcomplex De Krim het nieuwe sportcomplex bouwen. De stichting, bestaande uit de tennis- en de voetbalvereniging , zorgt voor de ontwikkeling van het club- en kleedgebouw . Naast de door Hulzebosch Bouw uit te voeren werkzaamheden zal er ook een grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid moeten worden verricht. Vele vrijwilligers hebben zich hier al voor aangemeld. Met het uitgraven en het uitzetten is de firma Guichelaar alvast begonnen. Naar verwachting start Hulzebosch Bouw in week 5.
De aanleiding voor de herinrichting was de slechte staat van de accommodaties van de verenigingen en de wens om de tennisvereniging dichterbij het centrum van
De Krim te situeren. Aanvankelijk is de mogelijkheid voor het aanleggen van een geheel nieuw sportpark onderzocht, maar dit bleek financieel toch een stap te ver. Daarop heeft men toen besloten om het huidige sportpark opnieuw in te richten. Tennisvereniging De Krim en Voetbalvereniging DKB ’44 zullen het sportpark samen gebruiken. Deze combinatie zorgt voor een optimaal gebruik van de accommodaties en een geweldige verbetering van de sportmogelijkheden in ons dorp met korfbal,voetbal, en tennis op één terrein.