Oud Papier

OUD PAPIER 📌
U kunt uw oud paoud papierpier elke 1e zaterdag van de maand inleveren op:
-Turfstekersplein
-bedrijventerrein Onder Ons
-Coevorderweg (voormalig ACM-gebouw, de Silo)
De opbrengst van het oud papier wordt gedeeld door
-KC Centrum
-CBS De Bron
-Protestantse Kerk de Krim
Onderstaand de resterende data voor 2021:
1 mei,5 juni,3 juli,7 augustus,4 september,2 oktober,6 november,4 december