Overgang van 5 naar 2 consultatiebureaus per 1 september 2015

Mail aan Plaatselijke Belangen over sluiting van vier consultatiebureaus in Hardenberg

Onderwerp: Overgang van 5 naar 2 consultatiebureaus per 1 september 2015

Rond 1 september 2015 sluit de GGD de consultatiebureaus in de kernen Heemse, Bergentheim, Baalderveld en Slagharen.
Op dat moment is het nieuwe consultatiebureau in het LOC in Hardenberg operationeel. Het huidige consultatiebureau in Dedemsvaart blijft gewoon open.

De (toekomstige) ouders die op dit moment de consultatiebureaus in Heemse, Bergentheim en Baalderveld (zouden) bezoeken, verwijst de GGD naar de nieuwe locatie in het LOC.
Zij worden hier persoonlijk via de GGD over benaderd. De (toekomstige) ouders die de locatie in Slagharen (zouden) bezoeken, verzoekt de GGD om het consultatiebureau in Dedemsvaart te bezoeken.
Ook zij worden hier persoonlijk over benaderd. Voor de (toekomstige) ouders in Dedemsvaart en omgeving verandert de locatie dus niet.

De twee consultatiebureaus, LOC in Hardenberg en in Dedemsvaart, bieden vanaf deze datum ruime openingstijden en een avondopenstelling. 
Voor de doelgroep die niet de mogelijkheid heeft om één van beide locaties te bezoeken, zal de GGD een passende oplossing zoeken.

Terugblik
In januari 2013 heeft wethouder Janssen de Plaatselijke Belangen van Hardenberg geïnformeerd over de overdracht van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen  van Carinova naar de GGD.
De GGD heeft destijds voor deze overdracht een Ondernemingsplan opgesteld die een andere manier van werken  en de concentratie van het aantal consultatiebureaus in de gehele regio beschrijft.
Bij deze nieuwe manier van werken worden minder reguliere bezoeken aan het consultatiebureau ingepland. Daarnaast verandert de functie van het consultatiebureau met de komst van de Samen Doen teams.
Ouders kunnen met hun vragen ook terecht bij de Samen Doen teams of bij de Jeugdgezondheidszorg op een spreekuur op school of bij de kinderopvang.
Deze ontwikkelingen en de ruime openingstijden bij de consultatiebureaus in Hardenberg en Dedemsvaart maken dat wij er mee kunnen instemmen om terug te gaan van vijf naar twee consultatiebureaus in de gemeente Hardenberg.

Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Agnes Roozeboom via telefoonnummer 0523-289600 of per e-mail agnes.roozeboom@ommen-hardenberg.nl.

Met vriendelijke groet,

Jannes Janssen
Wethouder gemeente Hardenberg