Plaatselijk Belang De Krim

Wij zijn Plaatselijk Belang De Krim

Plaatselijk Belang De Krim behartigt de belangen van de inwoners van het dorp De Krim. Het bestuur telt negen leden die elk haar taken en verantwoordelijkheden kennen. Daarnaast zijn meerdere commissie en werkgroepen actief en worden regelmatig projecten gestart. Plaatselijk Belang De Krim bestaat uit de onderstaande leden:

  • Eddy Vetker – Voorzitter
  • Ronald Datema – Secretaris
  • Johan Reefman – Penningmeester
  • Gerjan Snippe
  • Rik Westra
  • Klaas Mulder
  • Jet van de Wetering
  • Marcel van Veen
  • Petra Buitenhuis

Commissie stimulering activiteiten

De commissie organiseert onder andere de jaarlijkse Kerstmarkt, de Mens-erger-je-niet wedstrijden en de wandelvierdaagse. Daarna brengt ze de activiteitenkalender uit en is ze verantwoordelijk voor cursussen en educatie.

Commissie verkeersveiligheid

De commissie verkeersveiligheid zet zich in voor een verkeersveilig De Krim. Onveilige situaties worden onder de loep genomen en daar waar noodzakelijk worden aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor blijft De Krim veilig en leefbaar.

Vezeldagencommissie

De Vezeldagencommissie organiseert jaarlijks de Vezeldagen. Elk derde weekend van september staat in het teken van de historie van De Krim en deze feestelijkheden worden voorzien van live-muziek in de feesttent.

Commissie dorpsinrichting

De commissie Dorpsinrichting heeft zich ingezet voor de realisatie van de informatiekubussen die op een negental locaties in De Krim staan. Ook de realisatie van de wandelroute Het Akkerpad was één van haar taken. 

Commissie communicatie

De commissie communicatie heeft de taak de communicatie met de bevolking, de buurtverenigingen, de gemeente en anderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Via de website, facebook en flyers blijft De Krim op de hoogte.

Werkgroep zwembad

De werkgroep zwembad heeft de taak om het zwembad te promoten en activiteiten te organiseren. Alles om het zwembad in the picture te zetten met als doel het zwembad te behouden voor De Krim.

Contact opnemen

Contact met ons opnemen doe je via info@pbdekrim.nl of via 0524 – 57 1208