Plaatselijk Belang De Krim

Wij zijn “Plaatselijk Belang De Krim”

“Plaatselijk Belang De Krim” is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van het dorp De Krim.
Het bestuur bestaat uit negen leden. Ieder lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.
Daarnaast zijn meerdere commissies en werkgroepen actief en worden er regelmatig projecten gestart.
Het bestuur van “Plaatselijk Belang De Krim” bestaat heden uit de onderstaande leden:

Voorzitter Eddy Vetker
Secretaris Ronald Datema
Penningmeester Johan Reefman
Lid Gerjan Snippe
,, Klaas Mulder
,, Petra Buitenhuis
,, Rik Westra (Aftredend en niet herkiesbaar 2022)
,, Marcel van der Veen (Aftredend en niet herkiesbaar 2022)
,, Karin Mulder

Commissie stimulering activiteiten

De commissie organiseert onder andere de jaarlijkse Kerstmarkt, de Mens-erger-je-niet wedstrijden en de wandelvierdaagse. Daarna brengt ze de activiteitenkalender uit en is ze verantwoordelijk voor cursussen en educatie.

Commissie verkeersveiligheid

De commissie verkeersveiligheid zet zich in voor een verkeersveilig De Krim. Onveilige situaties worden onder de loep genomen en daar waar noodzakelijk worden aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor blijft De Krim veilig en leefbaar.

Vezeldagencommissie

De Vezeldagencommissie organiseert jaarlijks de Vezeldagen. Elk derde weekend van september staat in het teken van de historie van De Krim en deze feestelijkheden worden voorzien van live-muziek in de feesttent.

Lid worden van "Plaatselijk Belang De Krim"

U bent van harte welkom om lid te worden van “Plaatselijk Belang De Krim”. Daarmee ondersteund u het bestaan van “Plaatselijk Belang De Krim”. De contributie bedraagt per gezin € 10.– per kalenderjaar. Stuur dan een mail naar secretaris@pbdekrim.nl

Commissie dorpsinrichting

De commissie Dorpsinrichting heeft zich ingezet voor de realisatie van de informatiekubussen die op een negental locaties in De Krim staan. Ook de realisatie van de wandelroute Het Akkerpad was één van haar taken.

Commissie communicatie

De commissie communicatie heeft de taak de communicatie met de bevolking, de buurtverenigingen, de gemeente en anderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Via de website, facebook en flyers blijft De Krim op de hoogte.

Werkgroep zwembad

De werkgroep zwembad heeft de taak om het zwembad te promoten en activiteiten te organiseren. Alles om het zwembad in the picture te zetten met als doel het zwembad te behouden voor De Krim.

Contact opnemen

Contact met ons opnemen doe je via info@pbdekrim.nl of via 0524 – 57 1208