PB De Krim

h1-rev-icon-1

Over PLAATSELIJK
BELANG De Krim

Wij maken ons sterk voor de belangen van de inwoners, verenigingen, stichtingen en voorzieningen van het dorp De Krim

JAARVERSLAGEN
PLAATSELIJK BELANG DE KRIM

Leefbaarheids-visie DE KRIM

De visie van Plaatselijk Belang De Krim op de komende 20 jaar

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG DE KRIM

Plaatselijk Belang De Krim is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van het dorp De Krim. Het bestuur bestaat uit negen leden. Ieder lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn meerdere commissies en werkgroepen actief en worden er regelmatig projecten gestart. Het bestuur van “Plaatselijk Belang De Krim” bestaat heden uit de onderstaande leden:

Mijn naam is Eddy Vetker, geboren in 1964 te Vriezenveen en sinds mei 1982 woonachtig in De Krim. Ik ben eigenaar van Grondverzet Kerssies, getrouwd met Anita en vader van 2 dochters.

Sinds 2006 ben ik voorzitter van Plaatselijk Belang De Krim, waarbij ik me inzet voor de leefbaarheid binnen ons mooie dorp. In 2005 is gestart met het project ‘De Krim op de kaart’.

Deze term hebben we heel serieus genomen en recent hebben we zeker De Krim op de kaart gezet door de opening van onze prachtige MFA De Beuk. Z.M. Koning Willem-Alexander verrichte deze opening en liet ons weten dat De Krim een voorbeeld is voor heel Nederland.

We hebben als Plaatselijk Belang door de jaren heen heel veel mooie dingen voor De Krim gerealiseerd en hopen dit ook in de toekomst te kunnen voortzetten.

U kunt me bereiken via info@pbdekrim.nl.

Mijn naam is Johan Reefman, geboren in 1970 te Radewijk en sinds 1996 wonend in De Krim. Sinds 2009 ben ik bestuurslid van het plaatselijk belang in de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik namens PB contact persoon voor het zwembad en de vloeivelden. Na deel uitgemaakt te hebben van een aantal werkgroepen en de stuurgroep van MFA De Beuk, ben ik nu onderdeel van Team Reuring.

U kunt me bereiken via johan.reefman@pbdekrim.nl

Mijn naam is Ronald Datema. Ik ben secretaris van Plaatselijk Belang De Krim. Ik zit sinds 2007 in het bestuur. Ik woon samen met Ada en dochter Renee aan de Capellastraat in De Krim. In mijn werkend bestaan ben ik projectleider bij VolkerRail. Als secretaris ben ik contactpersoon richting andere plaatselijke belang verenigingen, de gemeente, Vechtdal Wonen en andere belangrijke partners. De mail welke naar info@pbdekrim wordt gestuurd komt bij mij binnen. Ik probeer e.e.a. zo snel mogelijk af te handelen maar naast PB zijn er ook andere hobby’s, werk en privé. Naast secretaris zit ik ook in de werkgroep bouw voor het nieuwe MFA.
U kunt mij bereiken via secretaris@pbdekrim.nl

Overige leden

Mijn naam is Gèrjan Snippe, geboren en getogen Krimmenees sinds 1965.

Voor mij is dit de 3e ronde in het bestuur van PB, waar ik mij onder andere bezighoud met de organisatie van de 4 mei-herdenking. Verder ben ik de vaste notulist tijdens de vergaderingen.

Ook ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de Vezeldagen en het 150-jarig bestaan van De Krim.

In mijn dagelijks werk ben ik engineer broadcast systems bij Volker Wessels Telecom.

U kunt mij bereiken via info@pbdekrim.nl

Mijn naam is Petra Buitenhuis

Ik woon sinds 2012 jaar in de Krim en heb het leren kennen als een vriendelijk dorp waar iedereen voor elkaar klaar staat. Dit vind ik een bijzondere kwaliteit!

Mijn gezin (Christian Middag, Rik en Fleur) heeft zich gesetteld hier in de Krim. Rik en Fleur gaan beiden naar de Bron en zijn bij meerdere verenigingen aangesloten. Christian werkt als systeembeheerder bij Treant in Emmen en zelf werk ik als manager Projecten bij Publiek Vervoer Groningen-Drenthe.

Naast bestuurslid van Plaatselijk Belang ben ik ook bestuurslid van het MFA De Beuk.
Wanneer je meer wilt weten, vragen staat vrij via info@pbdekrim.nl

Ik ben Albertine Janssen, sinds 2022 algemeen bestuurslid voor Plaatselijk Belang. In 2019 ben ik met mijn gezin naar De Krim verhuisd en sindsdien wonen we hier met veel plezier.
Ik studeer biologisch dynamische landbouw en ben bij ons thuis een zelfoogsttuin voor groente, fruit en bloemen gestart.

Als bestuurslid van Plaatselijk Belang De Krim hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

U kunt mij bereiken via info@pbdekrim.nl

Mijn naam is Klaas Mulder.
Sinds 2018 mag ik deel uitmaken van het bestuur van PB De Krim. Een Plaatselijk Belang is naar mijn mening een belangrijke vereniging, omdat zij de belangen van inwoners van een dorp vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld het openbaar bestuur. In dit geval bij het college van B&W en gemeenteraad van Hardenberg. En het politiek bestuur ziet een Plaatselijk Belang als een gesprekspartner. Als je als bestuurslid je voel sprieten laat gaan in de samenleving van een dorp dan weet je drommels goed wat er leeft. Moet je van elk burger initiatief eigenaar worden en dit op de tafel leggen van de bestuurders? Dan zeg ik nee, maar je kan wel adviseren. Het Multifunctioneel accommodatie (MFA) wat inmiddels is afgerond, is zo’n initiatief waar ook een Plaatselijk Belang een heel belangrijke rol in heeft gehad. Het gaat hier dan direct om de leefbaarheid van een dorp. En als dan de lagere school daarbij gaat aansluiten en onderdeel gaat uitmaken van het MFA, dan gaat het wel ergens over. Dan komen er weer plekken vrij in het dorp die opnieuw ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld woningbouw.
Tevens heeft een Plaatselijk Belang een adviserende rol bij het politiek bestuur . Vooral als er iets gebeurt in het eigen dorp, bijvoorbeeld een herinrichting van een weg of bij woningbouw, En daar wil ik mij voor inzetten.

Werk
Ik ben werkzaam als teamleider bij de gemeente Coevorden. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaat uit het faciliteren van een team die hoofdzakelijk bezig is met het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Coevorden.

Hobby’s
Mijn hobby’s zijn het kijken naar voetbal en zaterdag grensrechter zijn bij de hoofdmacht van de lokale voetbalclub vv-DKB’44. En ik mag graag tennissen. Verder vind ik politiek erg interessant en mag ik graag rond prinsjesdag de nieuwsberichten volgen wat het nieuwe jaar gaat opleveren.

U kunt mij bereiken via info@pbdekrim.nl

Mijn naam is Pauline Sieljes – Hulter. Samen met Peter en ons zoontje Thijmen woon ik in De Krim. Sinds 2022 ben ik bestuurslid van Plaatselijk Belang en hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Momenteel ben ik werkzaam als promovenda bij Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit houdt in dat ik onderzoek uitvoer naar de adoptie van gezondheidstechnologie en onderwijs geef aan studenten van de bachelor Gezondheidswetenschappen en de master Zorgmanagement.

U kunt mij bereiken via info@pbdekrim.nl

Hallo, ik ben Karin Mulder en ben sinds 2020 lid van het bestuur van Plaatselijk Belang.lk volg Jet vd Wetering op en heb dan ook “Welzijn”in mijn portefeuille.

Ik hoop via het Plaatselijk Belang de belangen van de bewoners van De Krim een klein beetje te kunnen behartigen. Momenteel zijn we druk bezig met wonen met zorg in combinatie met begeleid wonen. Ik hoop natuurlijk dat dit op redelijk korte termijn gerealiseerd kan worden, omdat ik van mening ben dat mensen die al jaren in De Krim wonen en op een bepaald ogenblik zorg of begeleiding nodig hebben, het recht hebben om in hun eigen dorp te mogen blijven wonen. Dus dan zou dit een mooie oplossing zijn. En zo zullen er natuurlijk nog veel meer projecten wenselijk zijn en ik hoop me daar dan ook weer voor te kunnen inzetten, om zo de leefbaarheid in De Krim te vergroten.

Waarom Welzijn? In mijn dagelijkse leven ben ik ook bezig met welzijn in de vorm van verpleegkundige in de wijk binnen Buurtzorg. Dit vak is nog steeds erg boeiend voor mij en geeft me energie. Verder ben ik een echte Krimmenees en woon met Harjo aan de Noorderkroon. We hebben samen 3 kinderen die alle 3 het nest al verlaten hebben en ondertussen hebben we ook al 3 kleinkinderen, waar we ook iedere dag enorm van genieten.
Met vriendelijk groet Karin Mulder.

U kunt mij bereiken via info@pbdekrim.nl

LID WORDEN VAN PB DE KRIM

Door lid te worden van Plaatselijk Belang De Krim ondersteun je met €10,00 per jaar het dorp De Krim