Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang De Krim behartigt de belangen van de inwoners van het dorp De Krim. Het bestuur telt negen leden die elk haar taken en verantwoordelijkheden kennen. Daarnaast zijn meerdere commissie en werkgroepen actief en worden regelmatig projecten gestart.

Het bestuur 

Voorzitter Eddy Vetker
Secretaris Ronald Datema
Penningmeester Johan Reefman
Overige leden Gerjan Snippe
    Rik Westra
    Ina Hamberg
    Jet van de Wetering
    Marcel van der Veen
    Jessica Snippe


Commissie stimulering activiteiten
 
De commissie organiseert onder andere de jaarlijkse Kerstmarkt op Het Turfstekersplein, de Mens-erger-je-niet wedstrijden en de wandelvierdaagse. Daarna brengt ze de activiteitenkalender uit en is ze verantwoordelijk voor cursussen en educatie. 

Commissie dorpsinrichting
De commissie Dorpsinrichting heeft zich ingezet voor de realisatie van de informatiekubussen die op een negental locaties in De Krim staan. Ook de realisatie van de wandelroute Het Akkerpad was één van haar taken. 

Commissie verkeersveiligheid 
De commissie verkeersveiligheid zet zich in voor een verkeersveilig De Krim. Onveilige situaties worden onder de loep genomen en daar waar noodzakelijk worden aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor blijft De Krim veilig en leefbaar.

Vezeldagencommissie
De Vezeldagencommissie organiseert jaarlijks de Vezeldagen. Elk derde weekend van september staat in het teken van de historie van De Krim en deze feestelijkheden worden voorzien van live-muziek in de feesttent. 

Commissie communicatie
De commissie communicatie heeft de taak de communicatie met de bevolking, de buurtverenigingen, de gemeente en anderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Werkgroep zwembad
De werkgroep zwembad heeft de taak om het zwembad te promoten en activiteiten te organiseren. Alles om het zwembad in the picture te zetten met als doel het zwembad te behouden voor De Krim.