PB De Krim

h1-rev-icon-1

Uitnodiging voor de ledenvergadering en informatieavond

LEES HIER HET NIEUWSBERICHT

Uitnodiging voor de ledenvergadering en informatieavond

Wanneer: 25 maart 2024 om 19.30 uur
Waar: MFA De Beuk
Beukenlaan 1b te De Krim

AGENDA
Ledenvergadering (aanvang 19.30 uur)

1. Opening door de voorzitter (Eddy Vetker).
2. Notulen jaarvergadering 2023 en jaarverslag 2023 door de secretaris (Ronald Datema).
3. Verslag van de penningmeester (Johan Reefman).
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Vaststellen contributie.
6. Bestuursverkiezing:

• Aftredend en niet herkiesbaar; Klaas Mulder.
• Aftredend en niet herkiesbaar; Petra Buitenhuis.
• Aftredend en herkiesbaar; Eddy Vetker.
• Aftredend en herkiesbaar; Johan Reefman. Hij wordt gekozen voor 2 jaar om een beter rooster van aftreden te krijgen.
• Verkiesbaar: Inge Theisens en Roel Hagedoorn
• (Tegen-) kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangedragen bij de voorzitter.

7. Rondvraag (vragen voor de informatieavond kunnen per mail info@pbdekrim.nl bij het bestuur ingeleverd worden).
8. Pauze.

Informatieavond (aanvang 20.30 uur)
1. Introductie buurtconciërge Marianne Engelbertink 20.30 – 20.45
2. Stand van zaken woningen met zorg en begeleid 20.45 – 21.00 wonen door werkgroep begeleid wonen & wonen met zorg
3. Hoe gaat het met ons MFA? Door bestuur MFA 21.00 – 21.15
4. Stand van zaken ontwikkeling woningbouw 21.15 – 21.45 locatie dorpshuis door Vrieling Makelaardij
5. Sluiting door voorzitter Eddy Vetker 21.45 – 22.00

 

PLAATSELIJK BELANG DE KRIM