Verkeersveiligheid

De afgelopen periode is er aan de Hoofdweg, het fietspad en troittoir onderhoud gepleegd. De werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond. Gelukkig is dit alles zonder grote problemen verlopen.  Vanuit het oogpunt van veiligheid onderzoeken wij samen met de wegbeheerder  (gemeente) hoe de kruising over de Beukenlaan (Marsstraat/Beukenlaan/Julianastraat) aangepast kan worden  zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken.  In de planning van het wegenonderhoud is  de Horstra’s Wijk in 2014 opgenomen. 

Wij hebben met de gemeente Coevorden een gesprek gehad over van het plaatsen van verlichting langs het fietspad naar Coevorden (laatste gedeelte van de dam/oversteek tot aan bebouwde kom). De gemeente Coevorden geeft aan dat verlichting  hier niet echt noodzakelijk is. Wij gaan het nog eens via andere wegen proberen. Wordt vervolgt…