Viskundig onderzoek

Onlangs heeft de Gemeente Hardenberg een viskundig onderzoek uitgevoerd in de vijfer in De Noorderkroon.Door dit onderzoek is inzicht gecreëerd in de huidige visstand en zijn knelpunten die de visstand niet ten goede komen. Tevens zijn verbeterpunten opgesteld. Alle bevindingen zijn te lezen in twee PDF documenten te weten het Viskundig Onderzoek van De Noorderkroon en het Viskundig Onderzoek binnen de Gemeente Hardenberg.