Vloeivelden

De vloeivelden zijn dit jaar met behoud van hun kenmerkende structuur opnieuw ingericht. Het komende jaar is gericht op het borgen van het beheer. Staatsbosbeheer heeft hierin de leiding. De vrienden van de vloeivelden hebben veel werk verzet het afgelopen jaar: o.a. de wandelpaden netjes houden en nieuwe putdeksels maken. Het komende jaar zullen de pijlen gericht zijn op het maken van een nieuw kijkscherm en het inrichten van de vleermuizenkelder.Op vrijdag 27 september vond de officiele opening van de vloeivelden plaats.