Voorzieningen De krim

dorpshuis

Uitnodiging m.b.t. de voorzieningen in De Krim: het Dorpshuis de Planeet centraal

dorpshuis

Iedereen, jong en oud, heeft op één of andere manier wel te maken met ons Dorpshuis. Verenigingen, organisaties, sportverenigingen, het gebruik is divers.
U heeft misschien al gehoord dat er plannen zijn rondom ons Dorpshuis. Het Dorpshuis is verouderd, hier moet iets aan gebeuren. En dat kun je maar één keer goed doen.

Om dit te organiseren is er een kernteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de Stichting Dorpshuis, de binnensporten en het Plaatselijk Belang. Dit kernteam heeft de taak om te inventariseren welke behoeftes er zijn en dit om te zetten in een concreet plan. Maar wie kan aangeven wat er nodig is voor ons Dorpshuis?

Dat bent u, inwoner van de Krim!

Daarom wordt u* hierbij uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Dorpshuis, donderdag 13 november aanvang 19.30 uur.

In deze bijeenkomst willen we u informeren over de stand van zaken. En willen we samen met u de onderstaande vragen beantwoorden op een interactieve wijze: 

  1. Wat vindt u goed aan de voorzieningen in en rond het Dorpshuis?
  2. Wat mist u aan voorzieningen in en rond het Dorpshuis?
  3. Wat vindt u overbodig aan de voorzieningen in en rond het Dorpshuis?

Uw mening telt, ons Dorpshuis is er immers voor iedereen in ons dorp!

Bent u verhinderd maar wilt u wel uw mening kwijt dan kan dat ook per email: info@pbdekrim.nl.

* Alle verenigingen, stichtingen, instanties voor zover bij ons bekend, zijn aangeschreven. Toch kan het zijn dat we niet iedereen bereikt hebben. Mocht u onverhoopt niet aangeschreven zijn, dan kunt u deze brief als uitnodiging beschouwen.

Download de flyer die deze week bezorgd wordt.