werkgroep Dorpshuis/Sporthal/MFC

Na een jaar van onderzoek en vele gesprekken zijn we als werkgroep Dorpshuis/Sporthal/MFC weer opgestart.

We hebben dat jaar afgesloten met een presentatie in juli aan de Wethouders en ambtenaren.

De presentatie is door hun in goede orde ontvangen.

De 1ste bespreking na de vakantie is reeds geweest.

De opdracht van de Gemeente is dat we moeten zorgen voor een sluitende exploitatie.

Hier gaan we natuurlijk hard aan werken.

We krijgen ondersteuning van dhr. P. Reumer van de Gemeente en van mevr. R. Beverdam van de Stuw