nieuw woongebied in De Krim ?

Denk mee over nieuw woongebied in De Krim

De gemeente Hardenberg nodigt belangstellenden uit voor een bijeenkomst over de invulling van een eventueel nieuw woongebied in De Krim op donderdag 20 juni.

 Omdat de woningmarkt momenteel sterk verandert, wil de gemeente Hardenberg bij de invulling van nieuwe woongebieden zoveel mogelijk rekening houden met de woonwensen en -behoeften van de inwoners.Tijdens de bijeenkomst in De Krim wil de gemeente Hardenberg samen met inwoners nadenken over de invulling van een eventuele nieuw woongebied in het dorp, in relatie tot de woonwensen van de inwoners van het dorp. Het gaat dan zowel om de vraag naar woningen en het type woningen dat het beste kan voldoen aan de huidige woonwensen. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente Hardenberg aanwezig om werkgroepjes te begeleiden en aan te geven wat wel of niet haalbaar en/of realistisch is.

Denk mee en meld u aan

De bijeenkomst in De Krim vindt plaats op donderdag 20 juni tussen 19.00 en 20.30 uur in Dorpshuis De Planeet aan de Planetenstraat 6 in De Krim. Wilt u meedenken en meepraten over de toekomstige invulling van de nieuwste uitbreidingen van De Krim? Meld u dan aan bij het Verkoopteam van de gemeente Hardenberg: 0523-289139 of  woonkavels@hardenberg.nl.