Zwembad Info

In mei worden de bezuinigingsplannen van de gemeente Hardenberg bekend. Duidelijk is dat de plannen van college van B&W forse bezuinigingen op de openluchtbaden in De Krim, Gramsbergen en Balkbrug betekenen.

De Krimse bevolking protesteert op 11 juni massaal tegen deze plannen. De geweldige opkomt op de oproep van 2 jeugdige inwoonsters van De Krim was voor Plaatselijk Belang voldoende aanleiding om actie te voeren tegen deze plannen. Er is ingesproken tijdens de gemeenteraadvergadering. De gemeenteraad heeft besloten de bezuinigen voorlopig ongedaan te maken. Voorlopig want er moet wel degelijk wat mee gebeuren. Inmiddels heeft Plaatselijk Belang een aantal gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg en van de andere baden. Bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om een werkgroep zwembad op te richten. De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Deze werkgroep bestaat uit: Mark Bunskoek, Niek Bruggink, Gerben Schuurhuis, Jolanda Toisuta, Margreet Folkers, Ilona Bruins, Johan Spijker en wordt nog verder aangevuld.

Betekent dan dat deze werkgroep allebedreigingen van de mogelijke bezuiniging kan afwenden? Nee zeker niet, er zullen plannen gemaakt worden hoe het bad met de huidige faciliteiten open te houden.

Het is heel goed mogelijk dat ook een beroep op uw hulp gedaan wordt!! Gezien de geweldige steun en het signaal wat daarmee afgegeven is op 11 juni kan dat geen probleem zijn.